Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2

Διδακτικές Μονάδες: 6

Έτος - Εξάμηνο 1° Έτος - 2° Εξάμηνο
ΚατηγορίαΥποχρεωτικό
Τομέας Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Αποκατάστασης και Επανάχρησης Μνημείων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Προαπαιτούμενα
Είδος ΔιδασκαλίαςΕργαστηριακό, υποστηριζόμενο από διαλέξεις
Διδάσκοντες:
Συντονιστής:
Ν. Σκουτέλης, Σ. Γιαννούδης, Γ. Προκάκης, Ν. Πατσαβός
Ν. Σκουτέλης
Γλώσσα διδασκαλίαςΕλληνική

Αντικείμενο Μαθήματος – Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην αντιμετώπιση ενός συνθετικού ζητήματος μεγαλύτερης πολυπλοκότητας, και στη διαπραγμάτευση ζητημάτων που απορρέουν από τις συγκεκριμένες συνθήκες που αντιμετωπίζει μια αρχιτεκτονική πρόταση στο περιβάλλον όπου υλοποιείται (το υπάρχον πολιτισμικό, γεωγραφικό, υλικό, κοινωνικό, οικονομικό κλπ. περιβάλλον). Τίθενται θέματα συνθετικής διαχείρισης του τόπου, του τοπίου, του εδαφικού αναγλύφου, του κλίματος, του προσανατολισμού του κτιρίου κ.λπ.     Επί πλέον η σύγχρονη «μετάφραση» στοιχείων της τοπικής παράδοσης καθώς και η ανταπόκριση στο λειτουργικό πρόγραμμα του θέματος (κατοικία), αποτελούν στοιχεία περαιτέρω πολυπλοκότητας προς συνθετική διαχείριση.

Με σκοπό να δοθεί η δέουσα βαρύτητα στον τρόπο προσέγγισης του συνθετικού προβλήματος και στην εξοικείωση με το σχέδιο και τη μακέτα,  η δομή του μαθήματος είναι σε απόλυτη συνεργασία και συντονισμό με τo μάθημα «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σκέψη 2».

Οι κυριότεροι στόχοι του μαθήματος είναι:

1. Η περαιτέρω εξάσκηση στην πρακτική προσέγγιση μιας σχεδιαστικής διαδικασίας  μεγαλυτέρου βαθμού δυσκολίας με σκοπό την κατάκτηση μιας επαρκούς πρωτοβάθμιας μεν, αλλά θεμελιακής συνθετικής εμπειρίας στο τέλος του εξαμήνου.

2. Η απόκτηση άνεσης  σχετικά με την κατασκευή προπλασμάτων και τη σχεδίαση ελεύθερα η γραμμικά με το χέρι.

3. Η ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση συνθετικών ζητημάτων μεγαλύτερης πολυπλοκότητας σε ταχύ ρυθμό προόδου και  με την ανάλογη αυξημένη δυσκολία στην διαχείριση του χρόνου .

4. Ο προβληματισμός σχετικά με το δίπολο τοπικό-οικουμενικο και την παράμετρο της ένταξης και τις ποικίλες πτυχές της, μέσα από την αντιμετώπιση της επεξεργασίας ενός κοινού θέματος  που χωροθετείται όμως σε ριζικά διαφορετικά περιβάλλοντα.

5. Η χωροθέτηση της αρχιτεκτονικής πρότασης σε ένα συγκεκριμένο οικόπεδο–τόπο και η συνδυαστική διαχείριση του πλήρους και του κενού-υπαίθριου χώρου αποτελούν κύρια θέματα του μαθήματος. Επιπρόσθετα αντιμετωπίζεται η κατανόηση και ερμηνεία των ποιοτικών δεδομένων του προγράμματος (διαβάθμιση ιδιωτικότητας, χώροι κίνησης-στάσης), ο διάλογος ανάμεσα σε εσωτερικούς, υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους, η σχέση μεταξύ κύριων και βοηθητικών χώρων  (αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.), η πρόσβαση και η σήμανση της κύριας εισόδου, η οργάνωση της επίπλωσης κ.λπ.

 

Περιεχόμενο μαθήματος: 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Άσκηση εξαμήνου με θέμα μικρή κατοικία διακοπών σε διαφορετικές περιοχές και σε τρεις γεωμορφολογικούς τύπους οικοπέδων.

2. Ανάλυση (σε 2 εβδομάδες) και συμπεράσματα σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τον χαρακτήρα της κάθε περιοχής (χορηγούνται συνολικά περί τις 20 διαφορετικές)

3. Εργαστηριακές εβδομαδιαίες διορθώσεις στις ομάδες των διδασκόντων από τις οποίες ορισμένες οργανώνονται με τη μορφή παραδόσεων στο σύνολο του έτους με όλους τους διδάσκοντες για την ομαδική και παραδειγματική διδακτική της όλης διαδικασίας και την εξασφάλιση ενιαίας κατεύθυνσης στην πορεία του μαθήματος.

4. 2 διαλέξεις-παρουσιάσεις  με σχολιασμό εργασιών προηγούμενων ετών.

5. Ενδιάμεσες 2 παρουσιάσεις που βαθμολογούνται

6. Τελική παρουσίαση εξαμήνου (σχέδια και μακέτα 1:50)

 

Παραδοτέα

Εισαγωγική Άσκηση

Πινακίδες ανάλυσης της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ταυτότητας του τόπου όπου θα χωροθετηθεί η κατοικία

 

Κύρια Άσκηση

Ενδιάμεση παρουσίαση:

Μακέτες εργασίας 1/200 και  παρουσίασης 1/100. Γραμμικά σχέδια 1:100 διαγράμματα σκίτσα ιδέας και γραμμικών σχεδίων, κάτοψη ισογείου, ορόφων και δωμάτων, τουλάχιστον δύο  τομές σε χαρακτηριστικά σημεία, όλες οι όψεις και ένα αξονομετρικό όπου θα φαίνεται η εσωτερική διάρθρωση του χώρου, προοπτικό.

Τελική παρουσίαση:

Μακέτα παρουσίασης 1:50.  Γραμμικά σχέδια 1/50 με σκιές υποχρεωτικά στις όψεις, διαγράμματα σκίτσα,  προοπτικό, δύο αξονομετρικά, οργανωμένα και παρουσιασμένα σε πινακίδες παρουσίασης 100Χ70.

Εκπαιδευτικό ΥλικόΑνάρτηση θεμάτων προηγούμενων ετών στην πλατφόρμα
Προτεινόμενα Συγγράμματα και βιβλιογραφία  
  1. H. Sting, Άτλας κατόψεων, Α. Γκιούρδα, Αθήνα 2000.
  2. H. Sting, Κατόψεις κατοικιών, Α. Γκιούρδα, Αθήνα 2000.
 
Τρόπος αξιολόγησης φοιτητού - Εξέταση

Παρουσίαση της εργασίας

Αξιολόγηση Εισαγωγικής άσκηση 10%

Αξιολόγηση Ενδιάμεσης παρουσίασης 20%

Αξιολόγηση Τελικής παρουσίασης 70%