Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αρχιτεκτονική της μεταβλητότητας

Το μάθημα βασίζεται στη θεωρία του Radford, που τονίζει την ανάγκη μιας υβριδικά βιωματικής προσπάθειας στην απόκτηση εμπειριών από τους εκπαιδευόμενους αρχιτέκτονες μέσα από τη θεωρία παιγνίων ρόλων. Η διαδικασία αυτή θα φέρνει τους φοιτητές ενώπιον καταστάσεων στις οποίες θα πρέπει να βιώσουν το φαντασιακό και μετά να το απεικονίσουν. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με όλα τα αντικείμενα και τις κλίμακες του κτισμένου περιβάλλοντος, τα οποία καλούνται να απεικονίσουν με γρήγορους αλλά αποτελεσματικούς τρόπους.
 
Το μάθημα αποτελείται από δύο σκέλη. Το ένα φιλοξενεί τη διαδικασία του φαντασιακού και το δεύτερο τις τεχνικές απεικόνισης. Στο ένα μέρος καλλιεργείται η ικανότητα να συγκρατείται η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα και ποιότητα εικόνων που παράγονται στη φαντασία. Στο άλλο μέρος, παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι και τεχνικές οργάνωσης και απεικόνισης της πληροφορίας με γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο. Το μάθημα συνολικά καλλιεργεί τις εξής δεξιότητες στους φοιτητές:
-              Ικανότητα ταχείας απεικόνισης της ιδέας τους με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα
-              Οργάνωση της πληροφορίας και κατανόηση της ιεράρχησης της στην απεικόνιση
-              Αύξηση της επικοινωνιακής ικανότητας μέσω του σχεδίου
-              Κατανόηση της διαφορετικής ‘έκφρασης’ μιας ιδέας μέσα σε ομάδες και τεχνικές σύγκλισης.
Η μέθοδος που ακολουθείται για την ενίσχυση της φαντασιακής διαδικασίας και της καλύτερης νοητικής σχηματοποίησης του χώρου προκύπτει μέσα από τα παιχνίδια ρόλων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές καλούνται να  δημιουργήσουν χαρακτήρες με συγκεκριμένες ιδιότητες και ικανότητες που μέσα από αυτούς θα "ζήσουν" την φαντασιακή εμπειρία και θα επιτελέσουν ένα στόχο. Η «δράση» αυτή τελείται μέσα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, που δημιουργεί και περιγράφει ο συντονιστής της διαδικασίας, οι οποίες περιέχουν διακριτά είδη κτιρίων και τόπων που καλύπτουν όλες τις κλίμακες που χειρίζεται η αρχιτεκτονική πρακτική. Μέσα από τη «δράση» οι φοιτητές βοηθούνται να σχηματίσουν νοητικά τα τοπία αυτά και να μπορέσουν να τα αποδώσουν καλύτερα απεικονιστικά.
Η χρήση παιχνιδιών ρόλων για εκπαιδευτικούς λόγους έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα ενισχυτικά ειδικά σε μαθησιακές διαδικασίες που βασίζονται στην εμβύθιση.