Χαραλαμπίδης Γεώργιος

Όνοματεπώνυμο:Χαραλαμπίδης Γεώργιος
Κατηγορία:ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΑΡΜΗΧ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Email:gharal-monkey-tail-mred.tuc-dot-gr
Τηλέφωνο:2821037134