Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διοικητικό Προσωπικό

Μαλανδράκη Γαλάτεια

Μαλανδράκη Γαλάτεια
Γραμματέας Σχολής (Μόνιμη)


Τζωρτζάκη Ξενούλα

Τζωρτζάκη Ξενούλα
Γραμματειακή Υποστήριξη (ΙΔΑΧ)


Μάλλη Κατερίνα

Μάλλη Κατερίνα
Γραμματειακή Υποστήριξη