Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εργαστηριακό Διδακτικό και Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Δουλαβεράκης Χαράλαμπος

Δουλαβεράκης Χαράλαμπος
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)


Καντηλιεράκης Ιωάννης

Καντηλιεράκης Ιωάννης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)


Σολινταδάκη Μαρία

Σολινταδάκη Μαρία
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)


Σπάρταλης Λάμπρος

Σπάρταλης Λάμπρος
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)