Slide background

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πολυτεχνείο Κρήτης

Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακές Σπουδές

Γενικά για τη Σχολή

Η Σχολή ιδρύθηκε ως Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τον Ιούλιο 2004 και αποσκοπεί στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση με γνώσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της τέχνης, της τεχνολογίας και της επιστήμης, συνδέοντας τη θεωρία με το σχεδιασμό.Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο έχει αποστολή και σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση με τη διδασκαλία και την έρευνα των επιστημονικών περιοχών της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας-χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής-οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Σκοπός

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο η Σχολή Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει ως σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει μέσω της  διδασκαλίας και της έρευνας, τις επιστημονικές περιοχές της Αρχιτεκτονικής, της Πολεοδομίας - Χωροταξίας, της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, της Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και Τέχνης, των Εικαστικών Τεχνών, της Προστασίας και Αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής-οικολογικής διάστασης του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. 
Η Σχολή αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική παιδεία μέσα από γνώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπου η θεωρία και η εφαρμογή αντιμετωπίζονται ισόποσα και υποστηρίζονται από μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής, της Τέχνης, της Πόλης και του Τοπίου σε συνδυασμό με μαθήματα Σχεδιασμού κάθε κλίμακας, Τεχνολογίας και Επιστήμης.
Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει τις παραπάνω θεματικές ενότητες με μαθήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Ιστορίας και τη Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, Εικαστικών Τεχνών, Αποκατάστασης Κτηρίων και Συνόλων. Συμπληρώνεται ακόμη με γενικές γνώσεις θετικών επιστημών (μαθηματικά, στατιστική, μαθήματα Στατικής κλπ) καθώς  και μαθήματα στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. Στους φοιτητές της Σχολής παρέχεται επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής στην ίδια τη Σχολή καθώς και άλλες Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης.Το σύνολο των παραπάνω μαθημάτων  τροφοδοτεί και εμπλουτίζει τα μαθήματα Σχεδιασμού που αποτελούν τον βασικό κορμό του προγράμματος σπουδών.
Η ευρύτητα των προσεγγίσεων  στην αντίληψη για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του χώρου κάθε κλίμακας δίνει δυνατότητες για  ενίσχυση της έρευνας και της ανά επιμέρους αντικείμενο γνωστικής αλληλοτροφοδότησης σε όλα τα στάδια των σπουδών. Η συγκρότηση και η μεθοδολογική προσέγγιση των θεματικών του προγράμματος σπουδών συγκλίνουν  στην αξιοποίηση της έρευνας αιχμής προς όφελος της προστασίας και ανάδειξης του  υφιστάμενου ιστορικού,  πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος. Το ιστορικό, πολιτισμικό, τοπιακό, τοπολογικό πλαίσιο σχεδιασμού και η απαίτηση για  βιωσιμότητα μαζί  με την αρμονική ένταξη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στο υφιστάμενο περιβάλλον συνιστούν τομείς της  έρευνας που διεξάγεται στη Σχολή. 
Η Σχολή δίνει επίσης έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες εντάσσοντάς τις σε όλο σχεδόν το εύρος των μαθημάτων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων, σε μια προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους στην έρευνα και την καινοτομία. Οι γνώσεις αυτές προετοιμάζουν με κατάλληλο τρόπο τους/τις  αποφοίτους της για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων και απαιτήσεων σε επαγγελματικό και ερευνητικό πεδίο.
Η εξωστρέφεια αποτελεί μία από τις βασικές επιδιώξεις της Σχολής και επιχειρείται μέσω προσκλήσεων διακεκριμένων ομιλητών για διαλέξεις στους φοιτητές, οργάνωσης εργαστηρίων -workshops σε συνεργασία με άλλες ελληνικές και ξένες αρχιτεκτονικές σχολές, εκθέσεων φοιτητικών εργασιών, συμμετοχής σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, οργάνωσης συνεδρίων και επιστημονικών ημερίδων καθώς και επιστημονικών επισκέψεων που θα φέρουν σε επαφή τους φοιτητές της Σχολής με τους έλληνες και ξένους συναδέλφους τους αλλά και με διακεκριμένους επαγγελματίες του αρχιτεκτονικού χώρου. 

Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής

Καλώς ήρθατε στην Σχολή Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, μια Σχολή που από την ίδρυσή της έθεσε υψηλούς στόχους στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Όπως προκύπτει από την εξέλιξη και τις διακρίσεις των αποφοίτων της  αλλά και την παρουσία των μελών της στον ελληνικό και διεθνή χώρο, οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται ενώ οι προσπάθειες εντείνονται για περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των σπουδών και της έρευνας.

Η Σχολή  βρίσκεται στα Χανιά μια πόλη που λόγω του σημαντικού ιστορικού της αρχιτεκτονικού καταλοίπου από τη μινωική εποχή έως της μέρες μας αλλά και του ενδιαφέροντος φυσικού  περιβάλλοντός της,  συνιστά  προνομιακή  θέση για τις αρχιτεκτονικές σπουδές, λειτουργώντας ουσιαστικά ως  εργαστήριο έρευνας για την πόλη και την αρχιτεκτονική.

Από το 2004, χρονιά ίδρυσης της Σχολής,  δημιουργικές, ολοκληρωμένες και διεπιστημονικές ακαδημαϊκές προσεγγίσεις  και έρευνες αναπτύσσονται συνεχώς προκειμένου να διευρυνθεί η μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών και φοιτητριών, η απόκτηση γνώσεων και οι επαγγελματικές δεξιότητες. Η ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών και η ανάπτυξη του περιεχομένου τους  είναι εγγενώς συνδεδεμένη με τις πλέον σύγχρονες  αντιλήψεις στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση και έρευνα.  Στόχος όλων μας είναι να  προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική  εκπαιδευτική εμπειρία που θα  προετοιμάσει τους φοιτητές  για μια ενδιαφέρουσα επαγγελματική εξέλιξη και παράλληλα να  εμπνεύσουμε το πνεύμα της δημιουργικότητας, της ομαδικής εργασίας και της συλλογικότητας.

Μαζί με τους καθηγητές, η Σχολή μας, οι ερευνητές, οι φοιτητές και οι απόφοιτοι συνεχίζουν να συνεισφέρουν ακούραστα στην υλοποίηση του οράματός μας.  

Ως εκ τούτου, καλώ όλους και όλες τους φοιτητές και φοιτήτριές μας, συνεργάτες, αποφοίτους, καθώς και καθηγητές να συμμετάσχουν στην προσπάθειά μας.

Στην ιστοσελίδα μας και στον Οδηγό Σπουδών μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη Σχολή και βεβαίως είστε πάντα ευπρόσδεκτοι να μας επισκεφθείτε προσωπικά.

Καθηγητής Kωνσταντίνος Προβιδάκης, Κοσμήτορας