Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διοίκηση Σχολής

Η Σχολή διοικείται από τον Κοσμήτορα, Καθηγητή Προβιδάκη Κωνσταντίνο (μονομελές όργανο) και από τα κάτωθι συλλογικά όργανα:

Κοσμητεία Σχολής

Πράξη ανασυγκρότηση Κοσμητείας ΑΡΜΗΧ 12/2020

Πράξη συγκρότησης Κοσμητείας ΑΡΜΗΧ 2020/21

Πράξη ανασυγκρότηση Κοσμητείας ΑΡΜΗΧ 1/2020

Η Κοσμητεία της Σχολής συγκροτείται από τα εξής μέλη:

Μέλη ΔΕΠ

 • Προβιδάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Κοσμήτορας
 • Κανδυλάκης Δημήτριος, Καθηγητής
 • Μαραβελάκη Παγώνα, Καθηγήτρια
 • Σκουτέλης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Παρθένιος Παναγιώτης, Καθηγητής
 • Βαζάκας Αλέξανδρος-Θεοχάρης, Επίκουρος Καθηγητής

Εκπρόσωπος Μελών ΕΕΠ: Δεν υπηρετούν μέλη
Εκπρόσωπος Μελών ΕΔΙΠ: Δουλαβεράκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος Κουρουτάκη Αλεξάνδρα, αναπληρωματικό μέλος
Εκπρόσωπος Μελών ΕΤΕΠ: Σπάρταλης Λάμπρος, τακτικό μέλος, Σολινταδάκη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος 
Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών: Σωτηρίου Κυριαζής-Κων/νος, τακτικό μέλος, Γιάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος
Εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων: Δεν έχουν ορισθεί

Γενική Συνέλευση Σχολής

Πράξη συγκρότησης ΓΣΣ ΑΡΜΗΧ 2020/21

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται από τα εξής μέλη:

Μέλη ΔΕΠ

 • Προβιδάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Κοσμήτορας
 • Κανδυλάκης Δημήτριος, Καθηγητής
 • Μαραβελάκη Παγώνα, Καθηγήτρια
 • Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Καθηγητής
 • Παρθένιος Παναγιώτης, Καθηγητής
 • Σκουτέλης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Ανδρεαδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Διμέλλη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Καραμανέα Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Κωτσάκη Αμαλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Μουτσόπουλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σταυρουλάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Τζομπανάκης Αλέξιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τσακαλάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τσάρας Γιάννης-Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Χατζησάββα Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Ασλανίδης Κλήμης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Βαζάκας Αλέξανδρος-Θεοχάρης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Γεροπάντα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Μανδαλάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκπρόσωπος ΕΕΠ

 • Δεν υπηρετεί μέλος ΕΕΠ στη μονοτμηματική Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

 • Κουρουτάκη Αλεξάνδρα (τακτικό μέλος), Δουλαβεράκης Χαράλαμπος (αναπληρωματικό μέλος)

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

 • Σολινταδάκη Μαρία (τακτικό μέλος), Σπάρταλης Λάμπρος (αναπληρωματικό μέλος)

Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών

 • Δεν έχουν οριστεί

Εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

 • Δεν έχουν ορισθεί

 

Συνέλευση Τμήματος

Πράξη ανασυγκρότησης ΣΤ ΑΡΜΗΧ 12-2020

Πράξη ανασυγκρότησης ΣΤ ΑΡΜΗΧ 11-2020

Πράξη ανασυγκρότησης ΣΤ ΑΡΜΗΧ 09-2020

Πράξη συγκρότησης ΣΤ ΑΡΜΗΧ 2020-21

Πράξη ανασυγκρότησης ΣΤ ΑΡΜΗΧ 2019-20

Πράξη ανασυγκρότησης ΣΤ ΑΡΜΗΧ 2019-20

Πράξη συγκρότησης ΣΤ ΑΡΜΗΧ 2019-20

Πράξη ανασυγκρότησης ΣΤ ΑΡΜΗΧ 2019-20

Πράξη ανασυγκρότησης ΣΤ ΑΡΧΜΗΧ 1/2020

Η Συνέλευση Τμήματος συγκροτείται από τα εξής μέλη:

Μέλη ΔΕΠ

 • Προβιδάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Κοσμήτορας
 • Κανδυλάκης Δημήτριος, Καθηγητής
 • Μαραβελάκη Παγώνα, Καθηγήτρια
 • Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Καθηγητής
 • Παρθένιος Παναγιώτης, Καθηγητής
 • Σκουτέλης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Ανδρεαδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Διμέλλη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Καραμανέα Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Κωτσάκη Αμαλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Μουτσόπουλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σταυρουλάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Τζομπανάκης Αλέξιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τσακαλάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τσάρας Γιάννης-Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Χατζησάββα Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Ασλανίδης Κλήμης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Βαζάκας Αλέξανδρος-Θεοχάρης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Γεροπάντα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Μανδαλάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκπρόσωπος Μελών ΕΕΠ

 • Δεν υπηρετεί μέλος ΕΕΠ στη μονοτμηματική Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Εκπρόσωπος Μελών ΕΔΙΠ

 • Κουρουτάκη Αλεξάνδρα (τακτικό μέλος), Δουλαβεράκης Χαράλαμπος (αναπληρωματικό μέλος)

Εκπρόσωπος Μελών ΕΤΕΠ

 • Σολινταδάκη Μαρία (τακτικό μέλος), Σπάρταλης Λάμπρος (αναπληρωματικό μέλος)

Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών

 • Δεν έχουν οριστεί

Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

 • Δεν έχει ορισθεί

Οι αρμοδιότητες των παραπάνω οργάνων διοίκησης καθώς και η διάρκεια της θητείας τους, ορίζονται στο κεφάλαιο Δ’ του Ν.4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114 τΑ).