Ανακοινώσεις Θέσεων Καθηγητών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ανακοινώσεις Θέσεων Καθηγητών

Αποτέλεσμα διαδικασίας εκλογής: ΑΓΟΝΗ ΕΚΛΟΓΗ

Επί συνόλου δώδεκα (12) μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, έντεκα (11) μελών παρόντων, ο κ. Μάνιος…

Διαβάστε περισσότερα

Αποτέλεσμα διαδικασίας εκλογής: κ. Ρότσιος Δημήτριος

Επί συνόλου δεκαπέντε (15) μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, έντεκα (11) μελών παρόντων, ο κ.…

Διαβάστε περισσότερα