Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Διάλεξη στα πλαίσια των μαθημάτων ενεργειακών προσομοιώσεων ΕΠΕΝΘ-ΕΠΕΝΚ του 5ου εξαμήνου την Παρασκευή 11/12/20 ώρα 16:00.

Θέμα: Τεχνολογίες Open BIM…

Διαβάστε περισσότερα

"για τις πλατείες..."

Την Τετάρτη 18.11.2020 και άρα 12.30 στο πλαίσιο του μαθήματος Αστικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου 5ου εξ.,…

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή λειτουργίας του Εργαστηρίου Ψηφιακών Κατασκευών και Ταχείας Πρωτοτυποποίησης

Λόγω των νέων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον…

Διαβάστε περισσότερα