Υπηρεσίες & Υποδομές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Υπηρεσίες & Υποδομές

Η υποδομή της Σχολής περιλαμβάνει:

Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του ερευνητικού έργου, που επιτελείται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, λειτουργούν αυτήν τη στιγμή επτά θεσμοθετημένα και πέντε μη θεσμοθετημένα εργαστήρια:

Θεσμοθετημένα

Μη θεσμοθετημένα εργαστήρια για κάλυψη ερευνητικών αναγκών

  • Ερευνητικό Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού
  • Εργαστήριο Έρευνας και Σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού