Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διατελέσαντες Καθηγητές

Μαλλούχου - Tufano Φανή

Μαλλούχου - Tufano Φανή
Καθηγήτρια

Συντήρηση, Αποκατάσταση, Διαχείριση Αρχιτεκτονικών Μνημείων και Συνόλων


Τριποδάκης Αλέξανδρος Ιωάννης

Τριποδάκης Αλέξανδρος Ιωάννης
Καθηγητής

Αστικός & Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός


Βαρουδάκης Αριστομένης

Βαρουδάκης Αριστομένης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός - Θεωρία και Πρακτική


Φραγκομιχελάκης Μιχαήλ

Φραγκομιχελάκης Μιχαήλ
Επίκουρος Καθηγητής


Ρήγος Ιάκωβος

Ρήγος Ιάκωβος
Επίκουρος Καθηγητής

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία


Γιαννούδης Σωκράτης

Γιαννούδης Σωκράτης
Επίκουρος Καθηγητής

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός


Παπαμανώλης Νίκος

Παπαμανώλης Νίκος
Καθηγητής

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία


Μουτσόπουλος Θανάσης

Μουτσόπουλος Θανάσης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιστορία της Τέχνης & Θεωρία του Πολιτισμού


Καραμανέα Παναγιώτα

Καραμανέα Παναγιώτα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου