Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Δουλαβεράκης Χαράλαμπος

Ο Χαράλαμπος Δουλαβεράκης είναι κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Πολυτεχνείο Κρήτης και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 2004 έως το 2016 ήταν ερευνητικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη όπου έχει ασχοληθεί με εθνικά και ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης. Από το 2016 είναι μέλος του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικών Προπλασμάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης.  Είναι κάτοχος περισσότερων από 30 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με ανάλυση πολυμέσων, οντολογίες και με σημασιολογική μοντελοποίηση και οργάνωση πληροφορίας.

Αναλυτικό βιογραφικό

Στοιχεία επικοινωνίας:
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Προπλασμάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών
τηλ. 2821037124, fax: 2821006903
email: cdoulaverakis@tuc.gr