Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

αναπλήρωση του μαθήματος

περισσότερα

Αλλαγή ώρας μαθήματος

περισσότερα

Ενημερώνουμε ότι αυτήν την εβδομάδα τα μαθήματα  Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ και Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής IV θα γίνουν στις εξής...

περισσότερα

Το e class του μαθήματος έχει ενεργοποιηθεί, παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν για να επιλέξουν θέμα εργασίας.

περισσότερα

Ενημερώνουμε ότι αυτήν την εβδομάδα τα μαθήματα  Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ και Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής IV θα γίνουν στις εξής...

περισσότερα

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εθελοντικά σε ομάδες εργασίας με στόχο την οργάνωση και διενέργεια Έκθεσης σπουδαστικών εργασιών του...

περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016