Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Έκθεση Διπλωματικών εργασιών αποφοίτων Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

H Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (CΑΜ), διοργανώνει έκθεση διπλωματικών εργασιών των
αποφοίτων της Αρχιτεκτονικής Σχολής. Η έκθεση αφορά διπλωματικές εργασίες αποφοίτων των ακαδημαϊκών ετών 2022 - 2023 και θα διαρκέσει 19-31 Οκτωβρίου. Στην έκθεση θα συμμετέχουν 29 απόφοιτοι της Σχολής, με 19 Διπλωματικές Εργασίες. 

Η επιτροπή επιμέλειας από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων είναι οι: Βαλίνα Γεροπάντα (επ.Καθηγήτρια), Άννα Καραγιάννη (επ. Καθηγήτρια) και Γιάννης - Νίκος Τσάρας (αν. Καθηγητής).
Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει η αρχιτέκτονας Πέννυ Χωραφά σε συνεργασία με την Αρχιτεκτονική Επιτροπή του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Λευτέρης Βεργεράκης, Βαλίνα Γεροπάντα, Ανδρέας Θεοδωρίδης, Γιώργος Καλλιγέρης, Ζαχαρίας Πιστόπουλος, Δημήτρης Τσακαλάκης).