Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονικές κρατήσεις Εργαστηρίου Ψηφιακών Κατασκευών και Ταχείας Πρωτοτυποποίησης για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2024

Οι κρατήσεις για τα μηχανήματα του εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου 2024 θα είναι ανοιχτές από την Τετάρτη 12/6 στις 09:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση fablab-web.arch.tuc.gr/bookings/
Οι κρατήσεις μπορούν να γίνουν για την περίοδο 17/6/2024 - 13/7/2024.        
Κάθε φοιτητής μπορεί να δεσμεύσει κάθε μηχάνημα laser για 30 λεπτά (1 ραντεβού ανά μηχάνημα για τη διάρκεια της εξεταστικής) ανεξάρτητα αν έχει χρησιμοποιήσει το ραντεβού του κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Αυτό αφορά τόσο τα προπτυχιακά μαθήματα όσο και τις διπλωματικές εργασίες.

Ζητείται ιδιαίτερη προσοχή από τους φοιτητές να είναι συνεπείς στην ώρα έναρξης και κυρίως στην ώρα αποχώρησης σύμφωνα με τα ραντεβού τους καθώς, λόγω αυξημένης κίνησης στο εργαστήριο, οι όποιες παρεκκλίσεις δημιουργούν προβλήματα στα επόμενα ραντεβού.

Τα μηχανήματα του εργαστηρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα κενά μεταξύ των ραντεβού όπως και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει μπορείτε να στείλετε email στο cdoulaverakis@tuc.gr