Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Νεώρια Χανίων - Τα αποτελέσματα της συνεργασίας των τεσσάρων φορέων - Παρουσίαση του βιβλίου

N ε ώ ρ ι α  Χ α ν ί ω ν

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας των τεσσάρων φορέων 
Παρουσίαση του βιβλίου
 
20 Σεπτεμβρίου 2023 – Κ.Α.Μ. Χανιά      ώρα 11.45- 14.00