Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση στους προπτυχιακούς φοιτητές ΑΡΜΗΧ για συμμετοχή σε ερευνητικό έργο

Οι προπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πλήρωση 3 θέσεων σε ερευνητικό έργο με αντικείμενο την δημιουργία ψηφιακού μητρώου των χώρων των Πολυτεχνείου Κρήτης. Θα απασχοληθούν στην ψηφιοποίηση  της πληροφορίας υπό μορφή βάσης δεδομένων και την αντιστοίχησή της σε ηλεκτρονικά αρχεία κατόψεων και την αντίστοιχη παραγωγή χαρτών ανάλογα με την πληροφορία που απεικονίζεται . Η διάρκεια του έργου θα είναι 3 μήνες. Επιθυμητή (αλλά και όχι απαραίτητη) η γνώση GIS καθώς και επικοινωνιακές δεξιότητες. 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές 2ου έτους και άνω. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, να στείλουν email μέχρι και την Παρασκευή 07/06/24 στην κα Μάλλη amalli@tuc.gr με συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα και επισυνάπτοντας ένα portfolio με αντιπροσωπευτικά δείγματα εργασιών. 
 

Όνομα               
Επώνυμο  
Έτος σπουδών  
Email