Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7-14 Ιουλίου 2024_ΠΑΡΙΣΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Fondation Hellénique de la Cité Internationale Universitaire (CIUP)
- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- ENSA - Ecole Nationale Superieure d' Architecture -Paris – Malaquais  LIAT
- Πολυτεχνείο Κρήτης_ NeAR_Ci_Cu Εργαστήριο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής_Πόλης και Πολιτισμού, Σχολή Αρχιτεκτόνων μηχ.

                                                                                             ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
στο πλαίσιο των ετήσιων σεμιναρίων με τίτλο
Πόλη & Αρχιτεκτονική 
 
ΠΑΡΙΣΙ   ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
7-14  Ιουλίου  2024
 
transformations3.sciencesconf.org
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ& ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Maria Gravari-Barbas, Professeure, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Aμαλία Κωτσάκη, Καθηγήτρια, Διευθύντρια Νear_Ci_Cu ΕργαστηρίουNεοελληνικής Αρχιτεκτονικής_Πόλης και Πολιτισμού, Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχολή Αρχιτεκτόνων μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης
Dimitra Kanellopoulou, Αναπληρώτρια καθηγήτρια ENSA Paris – Malaquais en champs Ville Territoires, membre du Laboratoire LIAT, membre associé à l’ UMR 8504 Géographie – Cités

Μετά τις δύο επιτυχημένες ετήσιες διοργανώσεις του θερινού σχολείου με γενικό τίτλο VILLE & ARCHITECTURE, ΠΟΛΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  (2022 Paris Transformations I: Architecturales, Urbaines, Métropolitaines  Παρίσι Μετασχηματισμοί Ι: Αρχιτεκτονικοί, Αστικοί, Μητροπολιτικοί και 2023_Paris Tranformations II : Paysage, Jardins, Parcs Urbains, Παρίσι Μετασχηματισμοί ΙΙ: Τοπίο, Κήποι, Αστικά πάρκα) ανακοινώνουμε για το έτος 2024 το τρίτο στη σειρά με τίτλο Paris _Transformations III: Les lieux du spectacle, ΠΑΡΙΣΙ_ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΙΙ: Οι χώροι του θεάματος
Οι παραστατικές τέχνες  εκφρασμένες στο χώρο του θεάτρου, της όπερας, του χορού και της μουσικής, στο διάβα των αιώνων και μέχρι τις μέρες μας κατέχουν κεντρική θέση στο πολιτιστικό τοπίο της πόλης του Παρισιού.  Οι χώροι του θεάματος εξ ορισμού ταυτισμένοι με την έννοια του μετασχηματισμού ως προϋπόθεση για την απαιτούμενη σκηνική ψευδαίσθηση με άρμα τη σκηνογραφία αλλά και ως αποτέλεσμα ανταπόκρισης σε εξελισσόμενες ανάγκες και δυνατότητες δημιουργίας εφήμερου χώρου,  κυρίως μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, αποτελούν εξαιρετικό πεδίο για διερεύνηση ειδικά στο Παρίσι όπου η παρουσία των χώρων για θεάματα είναι πλούσια, πολυσχιδής  και εξόχως ενδιαφέρουσα.
Αυτό ακριβώς το σύνολο των μετασχηματισμών, αρχιτεκτονικών και  αστικών με έμφαση στον σχεδιασμό των χώρων θεάματος και την υποδοχή του «εφήμερου» χώρου σε υφιστάμενα κελύφη, θα αποτελέσει το αντικείμενο του ετήσιου θερινού σχολείου αρχιτεκτονικής και πόλης για το 2024,  PARIS – TRANSFORMATIONS ΙΙΙ: Les lieux du spectacle – ΠΑΡΙΣΙ_ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΙΙ: ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ. Το θερινό σχολείο  τoυ 2024 ομοίως και τα προηγούμενα δύο (2022 και 2023) θα πλαισιωθεί από σημαντικές προσωπικότητες (αρχιτέκτονες, σκηνογράφους, καλλιτέχνες, κοινωνικούς επιστήμονες και ερευνητές καθώς και τοπικούς παράγοντες) μέσω διαλέξεων ή παρεμβάσεών τους κατά τη διάρκεια των επί τόπου επισκέψεων.