Υπηρεσίες & Υποδομές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Υπηρεσίες & Υποδομές

Η υποδομή της Σχολής περιλαμβάνει:

  • Σχεδιαστήρια,
  • Αίθουσες Διαλέξεων,
  • Αίθουσα Η/Υ με 45 θέσεις εργασίας,
  • Αίθουσα Εικαστικών

Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του ερευνητικού έργου, που επιτελείται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, λειτουργούν αυτήν τη στιγμή ένα θεσμοθετημένο και δώδεκα μη θεσμοθετημένα εργαστήρια:

Θεσμοθετημένο

Μη θεσμοθετημένα εργαστήρια για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

Μη θεσμοθετημένα εργαστήρια για κάλυψη ερευνητικών αναγκών

  • Ερευνητικό Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού
  • Εργαστήριο Έρευνας και Σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  • Εργαστήριο Προηγμένου Σχεδιασμού
  • Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού
  • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού - Ένταξη
  • Εργαστήριο Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής