Εκλογές Κοσμήτορα Σχολής ΑΡΜΗΧ

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εκλογές Κοσμήτορα Σχολής ΑΡΜΗΧ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΜΗΧ
(για θητεία από 1/12/2017 έως 31 Νοεμβρίου 2020)


ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΜΗΧ

Κων/νος Προβιδάκης, Καθηγητής, Βιογραφικό

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΑΡΜΗΧ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΑΡΜΗΧ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ