Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Σταυρουλάκη Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Υπολογιστική Μηχανική των Μνημειακών Κατασκευών

Συνοπτικό Βιογραφικό

Γεννήθηκε στα Χανιά (1965) και είναι κάτοικος Χανίων. Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός, ΑΠΘ (1988) και κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος από το Πολυτεχνείο Κρήτης (1996) με θέμα διατριβής 'Βέλτιστος Σχεδιασμός Επεμβάσεων Ενίσχυσης σε Δομικούς Φορείς. Εφαρμογή στην Προένταση'.
Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2013). Λέκτορας, στο Γενικό Τμήμα, Τομέας Μηχανικής, με αντικείμενο ‘Υπολογιστική Μηχανική Μνημειακών Κατασκευών’, (2005). Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) στο Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης (2001).
Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. Επιβλέπουσα σε μεταπτυχιακές διατριβές καθώς μέλος συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές του Γενικού Τμήματος. Μέλος εξεταστικών επιτροπών για Διπλωματικές εργασίες, στα Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Συμμετοχή σε εννέα ερευνητικά προγράμματα. Μέλος επιστημονικών επιτροπών και οργανωτικών επιτροπών σε διεθνή συνέδρια.
Κύριο μέρος της επιστημονικής έρευνας σχετίζεται με την στατική και σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από άοπλη τοιχοποιία με διάφορα συστήματα δαπέδων, δομικά συστημάτα, μεθόδους ενίσχυσης, μοντέλα υλικού. Στα πλαίσια της έρευνας έχει γίνει στατική και δυναμική ανάλυση με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων καθώς και μελέτες αποκατάστασης και συντήρησης ειδικών κτιρίων, όπως το νοτιότερο των ενετικών νεωρίων του Benedetto Moro στα Χανιά', ο φάρος στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων, παλιά ιστορικά πέτρινα γεφύρια, διατηρητέα κτίρια, ειδικά παραδοσιακά δομικά συστήματα, όπως ομβροδεξαμενές από ξηρολιθιά κ.α.
Δημοσιευμένο έργο που περιλαμβάνει, ένα βιβλίο με τίτλο ‘Computational Mechanics for Heritage Structures’ (2006) για μεταπτυχιακούς φοιτητές και μηχανικούς, εννέα εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σαράντα ένα εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές και σχετικές ετεροαναφορές.
Εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ του Γενικού τμήματος στην Σύγκλητο του Ιδρύματος (2008-09, 2010-11). Πρόεδρος σε επιτροπές παραλαβής τεχνικών έργων του Ιδρύματος.
Μέλος της ‘Επιστημονικής επιτροπής οχυρωματικών έργων Κρήτης’(από 2004). Μέλος της ‘Ελληνικής Εταιρίας Υπολογιστικής Μηχανικής’ (ΕΛΕΤΥΜ) και της ‘Εταιρείας Ερευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης Μνημείων’ (ΕΤΕΠΑΜ).
Επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση στατικών και αντισεισμικών μελετών ως διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας (1989-1999).

Αναλυτικό βιογραφικό

Μαθήματα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Δομική Μηχανική (Υπολογιστική Μηχανική Μνημειακών Κατασκευών, Στατική Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών, Δυναμική των Κατασκευών, Αντισεισμική Μηχανική, Αναστύλωση Αρχαίων Μνημείων, Αποκατάσταση και Ενίσχυση των Κατασκευών, Μελέτη μεθόδων επεμβάσεων σε υφιστάμενες κατασκευές).
  • Αριθμητικές Μέθοδοι (Πεπερασμένα Στοιχεία, Μεγάλη εμπειρία τόσο στη διδασκαλία όσο και σε βιομηχανικές δραστηριότητες).
  • Εφαρμοσμένη Μηχανική (Μηχανική Συνεχούς Μέσου, Μηχανική των Υλικών).

Επικοινωνία

τηλ. 28210 37639 (γρ.) - 28210 28364 (οικ.) – 6974090315 (κιν.)
email: mstavroulaki@tuc.gr mstavr@mred.tuc.gr