Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διοίκηση Σχολής

Η Σχολή διοικείται από τον Κοσμήτορα, Καθηγητή Προβιδάκη Κωνσταντίνο (μονομελές όργανο) και από τα κάτωθι συλλογικά όργανα:

Κοσμητεία Σχολής

Η Κοσμητεία της Σχολής συγκροτείται από τα εξής μέλη:

Μέλη ΔΕΠ

 • Προβιδάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Κοσμήτορας
 • Κανδυλάκης Δημήτριος, Καθηγητής
 • Μαραβελάκη Παγώνα, Καθηγήτρια
 • Παρθένιος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σκουτέλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Βαζάκας Αλέξανδρος-Θεοχάρης, Επίκουρος Καθηγητής

Εκπρόσωπος Μελών ΕΕΠ: Χαραλαμπίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος, ως μόνο μέλος
Εκπρόσωπος Μελών ΕΔΙΠ: Κουρουτάκη Αλεξάνδρα, τακτικό μέλος, ως μόνο μέλος
Εκπρόσωπος Μελών ΕΤΕΠ: Σολινταδάκη Μαρία, τακτικό μέλος 
Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών: Δεν έχουν ορισθεί
Εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων: Δεν έχουν ορισθεί

Γενική Συνέλευση Σχολής

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται από τα εξής μέλη:

Μέλη ΔΕΠ

 • Προβιδάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Κοσμήτορας
 • Κανδυλάκης Δημήτριος, Καθηγητής
 • Μαραβελάκη Παγώνα, Καθηγήτρια
 • Παπαμανώλης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Ανδρεαδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Κωτσάκη Αμαλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Μουτσόπουλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Παρθένιος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σκουτέλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τζομπανάκης Αλέξιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τσακαλάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τσάρας Γιάννης-Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ασλανίδης Κλήμης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Βαζάκας Αλέξανδρος-Θεοχάρης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Γεροπάντα Βασιλική, Επικουρη Καθηγήτρια
 • Γιαννούδης Σωκράτης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Διμέλλη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Καραμανέα Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Μανδαλάκη Μαρία, Επικουρη Καθηγήτρια
 • Σταυρουλάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Χατζησάββα Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκπρόσωπος ΕΕΠ

 • Χαραλαμπίδης Γεώργιος

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

 • Κουρουτάκη Αλεξάνδρα

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

 • Σολινταδάκη Μαρία

Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών

 • Δεν έχουν ορισθεί

Εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

 • Δεν έχουν ορισθεί

 

Συνέλευση Τμήματος

Πράξη συγκρότησης ΣΤ ΑΡΜΗΧ 2019-20

Πράξη ανασυγκρότησης ΣΤ ΑΡΜΗΧ 2019-20

Η Συνέλευση Τμήματος συγκροτείται από τα εξής μέλη:

Μέλη ΔΕΠ

 • Προβιδάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Κοσμήτορας
 • Κανδυλάκης Δημήτριος, Καθηγητής
 • Μαραβελάκη Παγώνα, Καθηγήτρια
 • Παπαμανώλης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Ανδρεαδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Κωτσάκη Αμαλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Μουτσόπουλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Παρθένιος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σκουτέλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τζομπανάκης Αλέξιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τσακαλάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τσάρας Γιάννης-Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ασλανίδης Κλήμης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Βαζάκας Αλέξανδρος-Θεοχάρης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Γεροπάντα Βασιλική, Επικουρη Καθηγήτρια
 • Γιαννούδης Σωκράτης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Διμέλλη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Καραμανέα Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Μανδαλάκη Μαρία, Επικουρη Καθηγήτρια
 • Σταυρουλάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Χατζησάββα Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκπρόσωπος Μελών ΕΕΠ

 • Χαραλαμπίδης Γεώργιος (τακτικό μέλος, ως μόνο μέλος)

Εκπρόσωπος Μελών ΕΔΙΠ

 • Κουρουτάκη Αλεξάνδρα (τακτικό μέλος), Δουλαβεράκης Χαράλαμπος (αναπληρωματικό μέλος)

Εκπρόσωπος Μελών ΕΤΕΠ

 • Σολινταδάκη Μαρία (τακτικό μέλος), Σπάρταλης Λάμπρος (αναπληρωματικό μέλος)

Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών

 • Σωτηρίου Κυριαζής-Κων/νος (τακτικό μέλος), Γιάκας Νικόλαος (αναπληρωματικό μέλος)
 • Καράμπαλη Κυριακή (τακτικό μέλος), Βαγδατλή Αγγελική (αναπληρωματικό μέλος)

Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

 • Δεν έχει ορισθεί

Οι αρμοδιότητες των παραπάνω οργάνων διοίκησης καθώς και η διάρκεια της θητείας τους, ορίζονται στο κεφάλαιο Δ’ του Ν.4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114 τΑ).