Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διοίκηση Σχολής

Η Σχολή διοικείται από τον Kοσμήτορα Κωνσταντίνο Προβιδάκη, από την Κοσμητεία και από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής (Γ.Σ.).

Μέλη της Κοσμητείας είναι οι:

Καθηγητές

 • Προβιδάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Κοσμήτορας
 • Κανδυλάκης Δημήτριος, Καθηγητής
 • Μαραβελάκη Παγώνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Παρθένιος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σκουτέλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Βαζάκας Αλέξανδρος-Θεοχάρης, Επίκουρος Καθηγητής

Μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι οι:

Μέλη ΔΕΠ

 • Προβιδάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Κοσμήτορας
 • Κανδυλάκης Δημήτριος, Καθηγητής
 • Παπαμανώλης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Ανδρεαδάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Κωτσάκη Αμαλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Μαραβελάκη Παγώνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Μουτσόπουλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Παρθένιος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σκουτέλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τσακαλάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ασλανίδης Κλήμης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Βαζάκας Αλέξανδρος-Θεοχάρης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Γιαννούδης Σωκράτης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Διμέλλη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Καραμανέα Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Σταυρουλάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Τζομπανάκης Αλέξιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Χατζησάββα Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Εκπρόσωπος ΕΕΠ

 • Χαραλαμπίδης Γεώργιος

 

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

 • Κουρουτάκη Αλεξάνδρα

 

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

 • Σολινταδάκη Μαρία, τακτικό μέλος
 • Δουλαβεράκης Χαράλαμπος, αναπληρωματικό μέλος

 

Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών

 • Δεν έχουν ορισθεί

 

Εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

 • Δεν έχουν ορισθεί