Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Σ.Τ., Γ.Σ.Σ., Κοσμητείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΤ 15-07-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ τελικής συνεδρίασης Ε.Σ. και 21ης ΣΤ 20-07-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΣΤ 04-07-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης Κοσμητείας 15-06-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΤ 15-06-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΤ 25-05-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης Κοσμητείας 11-05-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΤ 11-05-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ τελικής συνεδρίασης Ε.Σ. και 16ης ΣΤ 13-05-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΤ 13-04-2022

ορθή επανάληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και 13ης Σ.Τ. 28-03-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΤ 23-03-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και 13ης Σ.Τ. 24-03-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης Κοσμητείας 02-03-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΤ 02-03-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνέλευσης Τμήματος 18-02-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και 10ης Σ.Τ. 18-02-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΤ 02-02-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης Κοσμητείας 19-01-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΤ 19-01-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΤ 17-12-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΤ 24-11-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και 5ης Σ.Τ. 26-11-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης Κοσμητείας 26-10-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΤ 26-10-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης Κοσμητείας 01-10-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΤ 01-10-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΤ 14-09-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΤ 06-09-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και 27ης Σ.Τ. 02-09-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΤ 30-7-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΓΣΣ 23-07-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΤ 14-07-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΣΤ 23-06-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΣΤ 25-06-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΤ 24-05-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΣΤ 17-05-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΣΤ 12-05-2021