Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Μαραβελάκη Παγώνα - Νόνη

Καθηγήτρια

Διάβρωση Μνημείων από το περιβάλλον και μέθοδοι συντήρησής τους

Συνοπτικό Βιογραφικό

Πτυχιούχος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών/Ελλάδα (1983), Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Ca Foscari της Βενετίας/Ιταλία (1992). Επιστημονικός Συνεργάτης του Πολυτεχνείου Κρήτης (1992-1995) και του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ (1995-1996), υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού (1997-2008). Έχει 35 χρόνια εμπειρίας σε θέματα σχετικά με την φθορά και τη συντήρηση της μνημειακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ειδικός επιστήμονας σε Ευρωπαϊκές Επιτροπές (COST, G7: Artwork Conservation by Laser, CEN/TC 346 -Conservation of Cultural Property), σε διεθνή Workshop, συνέδρια και ημερίδες. Έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο (Conserving Stone Heritage, 2022, Springer), έχει επιμεληθεί άλλες δύο ειδικές εκδόσεις σε επιστημονικά περιοδικά κατόπιν πρόσκλησης (Nanomaterials for Historic Buildings, and Coatings for Building Applications MDPI), έχει 65 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, 15 κεφάλαια σε βιβλία, περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, 1 Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΟΒΙ). Scopus Author ID: 6603617131, ORCID: 0000-0002-8776-6695, Number of citations: 1915, h=22 (Scopus); 2912, h-index=25, i10-index=47 (Google Scholar). Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος (13), κύριος ερευνητής (8) και ως μέλος της ομάδας έργου (9). Σημαντικά και τρέχοντα προγράμματα είναι τα H2020 (InnovaConcrete), Erasmus+ (Eureca-Pro), πρώτο βραβείο διεθνούς διαγωνισμού με την ανάληψη ερευνητικού προγράμματος “Cleaning and protection of Carrara marble in Opera House Oslo”. Είναι κριτής σε 12 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει επιβλέψει 6 μεταπτυχιακά διπλώματα εξειδίκευσης και 5 διδακτορικά, ενώ 1 ακόμα διδακτορικό είναι σε εξέλιξη. Είναι μέλος της διεθνούς ένωσης RILEM, Τεχνική Επιτροπή για τη μελέτη και αξιολόγηση ασβεστοκονιαμάτων, συμμετέχει ως εξειδικευμένος επιστήμονας στην Τεχνική Επιτροπή RILEM, ομάδα Ε: Πολιτιστική Κληρονομιά, κατασκευές από ξύλο και πέτρα. Συμπεριλαμβάνεται στους κορυφαίους 2% Επιστήμονες παγκοσμίως για το συνολικό ερευνητικό της έργο σύμφωνα με την πρόσφατη ταξινόμηση της βιβλιομετρικής μελέτης των Baas, Boyak, Ioannidis (2021) του Πανεπιστημίου Stanford.

Αναλυτικό βιογραφικό

Μαθήματα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μελέτη αιτίων και μηχανισμών διάβρωσης από την επίδραση του περιβάλλοντος σε δομικά υλικά (λίθοι και κονιάματα).
  • Καθαρισμός με ακτινοβολία LASER των μαύρων επικαλύψεων λίθων και εφαρμογή μη-καταστροφικών διαγνωστικών τεχνικών.
  • Φυσικο-χημική ανάλυση και μελέτη τεχνολογίας ιστορικών κονιαμάτων, χρωστικών σε αγγεία και αρχαίων μεταλλικών αντικειμένων.
  • Ανάπτυξη νέων ανθεκτικότερων κονιαμάτων, συμβατών με τα ήδη υπάρχοντα.
  • Ανάπτυξη αειφόρων κονιαμάτων και επιχρισμάτων με στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε σύγχρονα κτίρια.
  • Μελέτη προσθήκης ειδικών νανο-πρόσθετων με στόχο τη βελτίωση των φυσικο-χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων των κονιαμάτων.
  • Σύνθεση και αποτίμηση καινοτόμων υβριδικών νανο-υλικών για τον αυτό-καθαρισμό, στερέωση και προστασία δομικών υλικών.
  • Ανάπτυξη μονωτικών ελαφρο-σύνθετων συστημάτων δόμησης με οικολογικά υλικά

Επικοινωνία

τηλ. (+30) 28210 37661, 6973307066, 28210 44854
email: pmaravelaki@tuc.gr