Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διατελέσαντες Καθηγητές

Μαλλούχου - Tufano Φανή

Μαλλούχου - Tufano Φανή
Καθηγήτρια

Συντήρηση, Αποκατάσταση, Διαχείριση Αρχιτεκτονικών Μνημείων και Συνόλων


Τριποδάκης Αλέξανδρος Ιωάννης

Τριποδάκης Αλέξανδρος Ιωάννης
Καθηγητής

Αστικός & Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός


Βαρουδάκης Αριστομένης

Βαρουδάκης Αριστομένης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός - Θεωρία και Πρακτική


Φραγκομιχελάκης Μιχαήλ

Φραγκομιχελάκης Μιχαήλ
Επίκουρος Καθηγητής


Ρήγος Ιάκωβος

Ρήγος Ιάκωβος
Επίκουρος Καθηγητής

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία