Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Χατζησάββα Δήμητρα

Καθηγήτρια

Θεωρία και Αρχιτεκτονικός - Αστικός Σχεδιασμός

Συνοπτικό Βιογραφικό

Αποφοίτησε από την Aρχιτεκτονική σχολή του ΑΠΘ (1990). Μεταπτυχιακές σπουδές - επάρκεια ερευνητή στην Aρχιτεκτονική σχολή ETSAB Βαρκελώνης (1991-3) με υποτροφία του Υπ. Παιδείας και Υπ. Εξωτερικών. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής Σχολής ΑΠΘ (2009) με υποτροφία του ΙΚΥ. Η διατριβή της εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ της φιλοσοφίας και της αρχιτεκτονικής στον 20ο αιώνα προκειμένου να κατανοήσει κριτικά τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και αστική συνθήκη. Από το 1996 ως εξωτερική συνεργάτης και από το (2003- 2010) ως εντεταλμένη διδάσκουσα (ΠΔ407) δίδαξε μαθήματα αρχιτεκτονικής θεωρίας και σύνθεσης στην Aρχιτεκτονική σχολή του ΑΠΘ και στο Διατμηματικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε θέματα Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ. Παράλληλα, έχει συμμετοχή στο ερευνητικό έργο της ίδιας σχολής. Τα ακαδημαϊκά έτη (2007-2010) δίδαξε ως εντεταλμένη διδάσκουσα (ΠΔ407) στην Αρχιτεκτονική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το μάθημα:«Σύγχρονες θεωρίες και κριτική της αρχιτεκτονικής». Υπεύθυνη σύνταξης του περιοδικού Αρχιτεκτονική ως Τέχνη του ΣΑΘ (2000-). Επιμελήτρια του θέματος «τόποι νομαδικής κατοίκησης» (2001) της τρίτης Biennale Νέων Αρχιτεκτόνων. Έχει αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια αρχιτεκτονικών δράσεων εκπροσωπώντας επίσημους φορείς και έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε έγκριτα αρχιτεκτονικά βιβλία και περιοδικά. Το ερευνητικό και εκπαιδευτικό της έργο εστιάζει στη σύνδεση της θεωρητικής σκέψης με τη μεθοδολογία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Αναλυτικό βιογραφικό

Μαθήματα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Συμβολή της θεωρητικής σκέψης στον χωρικό σχεδιασμό
  • Σύγχρονες αρχιτεκτονικές θεωρίες και κριτική
  • Σχέσεις φιλοσοφίας και αρχιτεκτονικής

Επικοινωνία

τηλ. (+30) 28210 37131, 6973368307, 28210 08119
email: dchatzisavva@tuc.gr dicha@otenet.gr