Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Τζομπανάκης Αλέξιος

Επίκουρος Καθηγητής

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Συνοπτικό Βιογραφικό

Αρχιτέκτων («Prima Facolta di Architettura», Πανεπιστημίου «Sapienza», Ρώμη, 2003)
Βαθμός πτυχίου 110/110 με έπαινο
Διδάκτωρ (με τριετή υποτροφία) στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Θεωρίες Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο «Sapienza», Ρώμη 2008.
Βαθμολογία διατριβής: Άριστα
Το 2012 δημοσιεύτηκε από τον εκδοτικό οίκο Alinea της Φλωρεντίας η μονογραφία του, «Labirinti mediterranei. Tessuto paesaggio e spazialita tra Europa e periferia ellenica», στην οποία πραγματεύεται την σχέση μεταξύ Ελληνικής και Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής στην Νεωτερική συνθήκη μέσω της παραπομπής στην έννοια της μεσογειακότητας. Σκοπός του πονήματος υπήρξε η ανάδειξη της παρουσίας κρυμμένων ρομαντικών πτυχών και επιρροών εντός του Μοντέρνου Κινήματος.
Στο Πανεπιστήμιο “Sapienza” της Ρώμης υπήρξε βοηθός διδασκαλίας και συμβασιούχος διδάσκων από το 2002 έως το 2007, και συμβασιούχος διδάσκων από το 2008 στο 2009 και συνεργάστηκε και σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα σύγχρονα τοπία των υποδομών (In.Fra).
Από το 2008 διδάσκει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Χανίων όπου και εκλέγεται Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» τo 2009.
Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται κυρίως στoν αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό, καθώς και στη μελέτη θεμάτων που αφορούν τον μετασχηματισμό του αστικού τοπίου κατά την μετάβαση από τη Νεωτερικότητα στη μετανεωτερικότητα και τις σχέσεις μεταξύ αστικού/αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και αστικών ιστορικών ιστών. Η έρευνα πάνω σε αυτά τα θέματα ασκείται μέσω της διδασκαλίας, της επαγγελματικής δραστηριότητας, της συμμετοχής σε διαγωνισμούς αρχιτεκτονικού/αστικού σχεδιασμού και της συμμετοχής σε συνέδρια και εργαστήρια αρχιτεκτονικής. Έχει λάβει μέρος σε 25 εθνικούς και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς λαμβάνοντας διακρίσεις, σε 30 εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου, καθώς και σε πάνω από 20 μεταξύ συνεδρίων και εργαστηρίων σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία, Δανία, Τουρκία, Φινλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Ιαπωνία.

Αναλυτικό βιογραφικό

Μαθήματα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Σχέση μεταξύ Νεωτερικότητας και μεσογειακότητας
  • Σκοτεινές πτυχές του Μοντέρνου Κινήματος
  • Δομές της μεσογειακής πόλης στη σύγχρονη συνθήκη

Επικοινωνία

email: Alex.meso_polis@libero.it, atzobanakis@arch.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016