Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Τζομπανάκης Αλέξιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Συνοπτικό Βιογραφικό

Αρχιτέκτων ("Prima Facoltà di Architettura", Πανεπιστημίου "Sapienza", Ρώμη, 2003) 
Διδάκτωρ (με τριετή υποτροφία και τελική βαθμολογία «Άριστα») στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Θεωρίες Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο "Sapienza", Ρώμη 2008.
Το 2012 δημοσιεύεται από τον εκδοτικό οίκο Alinea της Φλωρεντίας η μονογραφία
«Labirinti mediterranei. Tessuto paesaggio e spazialità tra Europa e periferia ellenica», όπου πραγματεύεται την σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης στην Νεωτερική συνθήκη μέσω της παραπομπής στην έννοια της μεσογειακότητας. Σκοπός του πονήματος υπήρξε η ανάδειξη της παρουσίας κρυμμένων ρομαντικών πτυχών και επιρροών εντός του Μοντέρνου Κινήματος.
Στο Πανεπιστήμιο “Sapienza” της Ρώμης, όπου εκτέλεσε επικουρικό διδακτικό έργο και υπήρξε συμβασιούχος διδάσκων από το 2002 έως το 2008, συνεργάστηκε και σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα σύγχρονα τοπία των υποδομών. 
Από το 2008 διδάσκει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Χανίων όπου και εκλέγεται στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» τo 2009.
Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται κυρίως στoν αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό, καθώς και στην μελέτη θεμάτων που αφορούν τον μετασχηματισμό του αστικού τοπίου κατά την μετάβαση από την νεωτερικότητα στην μετανεωτερικότητα και τις σχέσεις μεταξύ αστικού/αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και αστικών ιστορικών ιστών. Η έρευνα πάνω σε αυτά τα θέματα ασκείται μέσω της διδασκαλίας, της επαγγελματικής δραστηριότητας, της συμμετοχής σε διαγωνισμούς αρχιτεκτονικού/αστικού σχεδιασμού και της συμμετοχής σε συνέδρια και εργαστήρια αρχιτεκτονικής. 
Έχει λάβει μέρος σε 36 εθνικούς και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς λαμβάνοντας 10 μεταξύ βραβείων και διακρίσεων, σε 32 εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου, καθώς και σε πάνω από 30 μεταξύ συνεδρίων και εργαστηρίων αρχιτεκτονικής σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία, Δανία, Τουρκία, Φινλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Ιαπωνία.

Αναλυτικό βιογραφικό

Μαθήματα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Σχέση μεταξύ Νεωτερικότητας και μεσογειακότητας
  • Δομές της μεσογειακής πόλης στη σύγχρονη συνθήκη

Επικοινωνία

email: Alex.meso_polis@libero.it, atzobanakis@tuc.gr