Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας

Καθηγητής

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Οικοδομικές Τεχνολογίες Αιχμής

Συνοπτικό Βιογραφικό

Η ειδίκευσή του σημειώνεται επάνω στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών που δημιουργούν ένα συμμετοχικό, ανθρωποκεντρικό πλαίσιο έρευνας και εφαρμογής, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής και την αλλαγή παραδείγματος στη σύγχρονη κοινωνία. Οι σύγχρονες τεχνολογίες εκλαμβάνονται ως διεπαφή μεταξύ του ανθρώπου και του δομημένου περιβάλλοντος, σε όλα τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής πρακτικής, από την σύλληψη της ιδέας, στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στο βίωμα του αρχιτεκτονικού έργου. Οι θεματικές ερευνητικές περιοχές του είναι διεπιστημονικές και εντοπίζονται σε περιβάλλοντα κατοίκησης, εκπαίδευσης, πολιτισμού, τουρισμού, θεραπείας, αστικού εξοπλισμού, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, διαστημικών εφαρμογών και κοινωνικής δυναμικής. Η ερευνητική του δραστηριότητα ανέδειξε και υποστηρίζει δύο νέες κατευθύνσεις δυναμικού σχεδιασμού με τις ονομασίες "χωρική οικονομία" (spatial economy) και "συναισθητικά ανταποκριτική αρχιτεκτονική" (sensponsive architecture). Η συνεισφορά του σε εφαρμοσμένη έρευνα υπάρχει μέσα από την υλοποίηση 23 κύριων και 21 πιλοτικών ερευνητικών προγραμμάτων, που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.
Είναι συγγραφέας των βιβλίων Transformations: Paradigms for Designing Transformable Spaces (2006) Harvard GSD Design and Technologies Report Series και Μεταβαλλόμενη Αρχιτεκτονική: Κίνηση, Προσαρμογή, Ευελιξία (2011) Εκδόσεις Ίων, ενώ έχει την επιμέλεια τεσσάρων ακόμα επιστημονικών εκδόσεων. Έχει 67 επιστημονικές δημοσιεύσεις, ως κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα και εργασίες. Επίσης έχει στο ενεργητικό του μεγάλο αριθμό εργαστηρίων (workshops), δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια καθώς και βραβεία, όπως το Europe 40 under 40 Architecture Award (2008), έχοντας λάβει έκτοτε άλλες 7 εθνικές και διεθνής διακρίσεις.
Είναι Διπλ. Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΑΠΘ (1994) με Διδακτορική Διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο με θέμα Δομική μορφολογία και κινητές κατασκευές στους μεταβαλλόμενους χώρους (2009). Το διάστημα 2004-2006 διετέλεσε Visiting Research Associate στο Harvard Graduate School of Design [GSD].

Αναλυτικό βιογραφικό

Μαθήματα

Επικοινωνία

τηλ. (+30) 28210 37127
email: kouggrinis@tuc.gr