Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία-Ειδικά θέματα Οικοδομικής-Ενεργειακός Σχεδιασμός

Το μάθημα ασχολείται με εξειδικευμένα θέματα αρχιτεκτονικής τεχνολογίας και ενεργειακού σχεδιασμού, που απαντώνται συνήθως σε μεγάλα κτιριακά έργα ή ειδικά κτίρια. Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει μια μεθοδολογία που οδηγεί στην επίλυση δομικών και τεχνικών θεμάτων ενώ παράλληλα συσχετίζει και συνδέει την διαδικασία της κατασκευής με εκείνη της αρχιτεκτονικής σύνθεσης αυξημένης πολυπλοκότητας και αισθητικών απαιτήσεων.
Το μάθημα επικεντρώνεται στην διδασκαλία ειδικών τεχνολογικών εφαρμογών και εξειδικευμένων τεχνικών, που υποστηρίζουν υψηλές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις στην υλοποίηση, την ενδεδειγμένη ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου, την ποιότητα των υλικών  και της τεχνολογίας συναρμογής τους, ζητήματα που στο σύνολό τους  εκφράζουν το επιθυμητό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα.
Το μάθημα συγκροτείται από  διαλέξεις και άσκηση. Οι διαλέξεις αφορούν εξειδικευμένα κατασκευαστικά θέματα  και  υποστηρίζουν την άσκηση του εξαμήνου. Οι φοιτητές χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική πρόταση για δημόσιο κτήριο  που είχαν εκπονήσει σε μάθημα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού την οποία στη συνέχεια επεξεργάζονται στο επίπεδο της κατασκευής  με στόχο την πρόταση  τεχνικών και κατασκευαστικών επιλύσεων που θα υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική του και  συγχρόνως θα εξασφαλίζουν συνθήκες εσωτερικής άνεσης μειώνοντας όσο το δυνατόν την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου.