Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» είναι προαιρετικό για τους φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, κατά συνέπεια αναγράφεται σαν μάθημα επιλογής στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και στον Οδηγό Σπουδών. 
 
Για τον φοιτητή που αιτείται και επιλέγεται να συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση», η δράση θα αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος που χορηγείται κατά την αποφοίτηση του με τα κάτωθι στοιχεία:
Διάρκεια: 2μήνες
Κωδικός:  ΠΡΑ 
Εξάμηνο: 8ο 
ECTS:  2 (επιπλέον των 300 ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος)
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Σχολής: Επ. Καθ. Νεκτάριος Κεφαλογιάννης
Περισσότερες Πληροφορίες εδώ: ΔΑΣΤΑ Πολυτεχνείου Κρήτης: Πρακτική Άσκηση