Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόγραμμα Σπουδών - 4ο Έτος

Μαθήματα 7oυ εξαμήνου

Υποχρεωτικά Κατ' επιλογή Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 7ου εξαμήνου

Μαθήματα 8oυ εξαμήνου

Υποχρεωτικά Κατ' επιλογή Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 8ου εξαμήνου