Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές Εργασίες

Εργασίες 2019 - 2020

Καλλιμασιώτη Σοφία, Παπουτσά Αικατερίνη

Θέμα: "Επαναπροσδιορίζοντας την βιομηχανική αξία του τόπου: ανάπλαση και επανασχεδιασμός του ανενεργού λατομείου ΛΑΤΟ στα Τουρκοβούνια"

Επιβλέπουσα: Π. Καραμανέα

Φουντούλη Αναστασία

Θέμα: "Θήρα & Santorini: Από τις πεζούλες στο δημόσιο χώρο _ μια βιώσιμη συμβίωση στο Καμάρι"

Επιβλέπουσα: Π. Καραμανέα