Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές Εργασίες

Εργασίες 2019 - 2020

Κυριαζοπούλου Νάγια

Θέμα: "ΛΑΤΟ + ΚΕΚΡΩΨ _ Μια τοπιακή διαμόρφωση της πρώην λατομικής έκτασης"

Επιβλέπουσα: Π. Καραμανέα

Γιαγκούλα Βασιλική

Θέμα: "Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της πόλης με το ποτάμι: Η περίπτωση του ποταμού Αράπιτσα στη Νάουσα"

Επιβλέπουσα: Π. Καραμανέα

Καλλιμασιώτη Σοφία, Παπουτσά Αικατερίνη

Θέμα: "Επαναπροσδιορίζοντας την βιομηχανική αξία του τόπου: ανάπλαση και επανασχεδιασμός του ανενεργού λατομείου ΛΑΤΟ στα Τουρκοβούνια"

Επιβλέπουσα: Π. Καραμανέα

Φουντούλη Αναστασία

Θέμα: "Θήρα & Santorini: Από τις πεζούλες στο δημόσιο χώρο _ μια βιώσιμη συμβίωση στο Καμάρι"

Επιβλέπουσα: Π. Καραμανέα