Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Με ομόφωνη απόφαση της 516/04.12.2019 Συγκλήτου,

αποφασίστηκε η Τροποποίηση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2019-2020, ως εξής:

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  2019/2020
23 Σεπτεμβρίου 2019: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)

10 Ιανουαρίου 2020: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)

Διακοπές Χριστουγέννων

24 Δεκεμβρίου 2019  (Τρίτη) έως 6 Ιανουαρίου 2020 (Δευτέρα)

Εξεταστική περίοδος  χειμερινού εξαμήνου

13 Ιανουαρίου 2020 (Δευτέρα) έως 8 Φεβρουαρίου 2020 (Σάββατο) (4 εβδομάδες),
όπου περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες εξετάσεις για όσες Σχολές το αποφασίσουν

Ημερομηνία Απονομής Διπλωμάτων (Ψηφιακή Τελετή):  5 Ιουνίου 2020 (εξ αναβολής)


Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου

28 Οκτωβρίου 2019 (Δευτέρα),  17 Νοεμβρίου 2019 (Κυριακή), 21 Νοεμβρίου 2019 (Πέμπτη),

6 Ιανουαρίου 2020  (Δευτέρα),  30 Ιανουαρίου 2020 (Πέμπτη)
 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  2019/2020
10 Φεβρουαρίου 2020
:  Έναρξη μαθημάτων  (Δευτέρα)

15 Απριλίου 2020: Διακοπή μαθημάτων (Μεγάλη Τετάρτη)

Διακοπές Πάσχα

16 Απριλίου 2020 (Μεγάλη Πέμπτη) έως 22 Απριλίου 2020 (Τετάρτη του Πάσχα)

23 Απριλίου 2020: Επανέναρξη μαθημάτων (Πέμπτη του Πάσχα)
25 Μαΐου 2020 έως 31 Ιουλίου 2020: Περίοδος Εργαστηρίων και Εργαστηριακών Εξετάσεων

29 Μαΐου 2020: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)

15 Ιουνίου 2020: Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου Εαρινού Εξαμήνου

          [περιλαμβάνονται και πρόσθετες εξετάσεις για όσες Σχολές το αποφασίσουν]

31 Ιουλίου 2020: Λήξη Εξεταστικής Περιόδου Εαρινού Εξαμήνου

20 Αυγούστου 2020: Ημερομηνία Ανακήρυξης Διπλωματούχων Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου

[θα ανακοινωθεί]: Ημερομηνία Απονομής Διπλωμάτων

 

Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου
2 Μαρτίου 2020 (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου 2020 (Τετάρτη), 1 Μαΐου 2020 (Παρασκευή), Ημέρα διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών, 8 Ιουνίου 2020 (Αγίου Πνεύματος)

 

Επαναληπτική Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου

26 Αυγούστου 2020 (Τετάρτη)  έως 25 Σεπτεμβρίου 2020 (Παρασκευή)

15 Οκτωβρίου 2020: Ημερομηνία Ανακήρυξης Διπλωματούχων Επαναληπτικής Εξεταστικής

[θα ανακοινωθεί]: Ημερομηνία Απονομής Διπλωμάτων

 

Ακαδημαϊκό  Έτος  2020/2021
28 Σεπτεμβρίου 2020
:  Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

28 Σεπτεμβρίου 2020:  Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου (Δευτέρα)
23 Δεκεμβρίου 2020:  Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Τετάρτη)
 
12 Οκτωβρίου 2020: Ημερομηνία Ανακήρυξης Διπλωματούχων Επαναληπτικής Εξεταστικής Εξαμήνου
 
24 Δεκεμβρίου 2020 (Πέμπτη) έως 6 Ιανουαρίου 2021 (Τετάρτη): Διακοπές Χριστουγέννων
 
7 Ιανουαρίου 2021: Επανέναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Πέμπτη)
8 Ιανουαρίου 2021: Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Παρασκευή)
 
Αργίες /Εορτές εντός εξαμήνου:
28 Οκτωβρίου 2020 (Τετάρτη), 17 Νοεμβρίου 2020 (Τρίτη), 21 Νοεμβρίου 2020 (Σάββατο), 6 Ιανουαρίου 2021 (Τετάρτη)
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
11 Ιανουαρίου 2021: Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου (Δευτέρα)
6 Φεβρουαρίου 2021: Λήξη Εξεταστικής Περιόδου (Σάββατο)
 
26 Φεβρουαρίου 2021: Ημερομηνία Ανακήρυξης Διπλωματούχων Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου
 
 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021
15 Φεβρουαρίου 2021: Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Δευτέρα)
23 Απριλίου 2021: Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Παρασκευή)
         
26 Απριλίου 2021 (Μεγάλη Δευτέρα) έως 7 Μαΐου 2021 (Παρασκευή): Διακοπές Πάσχα
 
10 Μαΐου 2021: Επανέναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Δευτέρα)
28 Μαΐου 2021: Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Παρασκευή)
 
29 Μαΐου 2021 (Σάββατο) έως 6 Ιουνίου 2021 (Κυριακή)
Ασκήσεις Πεδίου (για όσες Σχολές προβλέπονται)

Αργίες /Εορτές εντός εξαμήνου:
15 Μαρτίου 2021 (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου 2021 (Πέμπτη), 1 Μαϊου 2021 (Σάββατο), Ημέρα Διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών, 21 Ιουνίου 2021 (Αγίου Πνεύματος)
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
7 Ιουνίου 2021: Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου (Δευτέρα)
3 Ιουλίου 2021: Λήξη Εξεταστικής Περιόδου (Σάββατο)
 
23 Ιουλίου 2021: Ημερομηνία Ανακήρυξης Διπλωματούχων Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου
 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
26 Αυγούστου 2021:  Έναρξη Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου (Πέμπτη)
22 Σεπτεμβρίου 2021: Λήξη Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου (Τετάρτη)
 
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
27 Σεπτεμβρίου 2021: Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Δευτέρα)
 
12 Οκτωβρίου 2021: Ημερομηνια ανακήρυξης Διπλωματούχων Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου