Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Έτους 2021-2022

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

4 Οκτωβρίου 2021:  Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου (Δευτέρα)

23 Δεκεμβρίου 2021:  Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Πέμπτη)

18 Οκτωβρίου 2021: Ημερομηνία Ανακήρυξης Διπλωματούχων Επαναληπτικής Εξεταστικής Εξαμήνου

24 Δεκεμβρίου 2021 (Παρασκευή) έως 6 Ιανουαρίου 2022 (Πέμπτη): Διακοπές Χριστουγέννων

7 Ιανουαρίου 2022: Επανέναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

14 Ιανουαρίου 2022: Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

 

Αργίες /Εορτές εντός εξαμήνου:

28 Οκτωβρίου 2021 (Πέμπτη), 17 Νοεμβρίου 2021 (Τετάρτη), 21 Νοεμβρίου 2021 (Κυριακή), 6 Ιανουαρίου 2022 (Πέμπτη)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

17 Ιανουαρίου 2022: Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου (Δευτέρα)

12 Φεβρουαρίου 2022: Λήξη Εξεταστικής Περιόδου (Σάββατο)

4 Μαρτίου 2022: ΗμερομηνίαΑνακήρυξης Διπλωματούχων Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

21 Φεβρουαρίου 2022: Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Δευτέρα)

15 Απριλίου 2022: Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

18 Απριλίου 2022 (Μεγάλη Δευτέρα) έως 29 Απριλίου 2022 (Παρασκευή): Διακοπές Πάσχα

3 Μαΐου 2022: Επανέναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Τρίτη)

3 Ιουνίου 2022: Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

 

4 Ιουνίου 2022 (Σάββατο) έως 12 Ιουνίου 2022 (Κυριακή)

Ασκήσεις Πεδίου (για όσες Σχολές προβλέπονται)

 

Αργίες /Εορτές εντός εξαμήνου:

7 Μαρτίου 2022 (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου 2022 (Παρασκευή), 1 Μαϊου 2022 (Κυριακή), Ημέρα Διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών, 13 Ιουνίου 2022 (Αγίου Πνεύματος)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

14 Ιουνίου 2022: Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου (Τρίτη)

9 Ιουλίου 2022: Λήξη Εξεταστικής Περιόδου (Σάββατο)

29 Ιουλίου 2022: ΗμερομηνίαΑνακήρυξης Διπλωματούχων Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1η Σεπτεμβρίου 2022:  Έναρξη Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου (Πέμπτη)

28 Σεπτεμβρίου 2022: Λήξη Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου (Τετάρτη)

 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο έτους 2022-2023

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

3 Οκτωβρίου 2022:  Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου (Δευτέρα)

23 Δεκεμβρίου 2022:  Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

 

18 Οκτωβρίου 2022: Ημερομηνία Ανακήρυξης Διπλωματούχων Επαναληπτικής Εξεταστικής Εξαμήνου

 

24 Δεκεμβρίου 2022 (Σάββατο) έως 8 Ιανουαρίου 2023 (Κυριακή): Διακοπές Χριστουγέννων

 

9 Ιανουαρίου 2023: Επανέναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Δευτέρα)

13 Ιανουαρίου 2023: Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

 

Αργίες /Εορτές εντός εξαμήνου:

28 Οκτωβρίου 2022 (Παρασκευή), 17 Νοεμβρίου 2022 (Πέμπτη), 21 Νοεμβρίου 2022 (Δευτέρα), 6 Ιανουαρίου 2023 (Παρασκευή)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

16 Ιανουαρίου 2023: Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου (Δευτέρα)

11 Φεβρουαρίου 2023: Λήξη Εξεταστικής Περιόδου (Σάββατο)

 

3 Μαρτίου 2023ΗμερομηνίαΑνακήρυξης Διπλωματούχων Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023
20 Φεβρουαρίου 2023: Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Δευτέρα)

7 Απριλίου 2023: Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

         

10 Απριλίου 2023 (Μεγάλη Δευτέρα) έως 21 Απριλίου 2023 (Παρασκευή): Διακοπές Πάσχα

 

24 Απριλίου 2023: Επανέναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Δευτέρα)

2 Ιουνίου 2023: Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (Παρασκευή)

 

3 Ιουνίου 2023 (Σάββατο) έως 11 Ιουνίου 2023 (Κυριακή)

Ασκήσεις Πεδίου (για όσες Σχολές προβλέπονται)

 

Αργίες /Εορτές εντός εξαμήνου:

27 Φεβρουαρίου 2023 (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου 2023 (Σάββατο), 1 Μαϊου 2023 (Δευτέρα), Ημέρα Διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών, 5 Ιουνίου 2023 (Αγίου Πνεύματος)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

12 Ιουνίου 2023: Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου (Δευτέρα)

8 Ιουλίου 2023: Λήξη Εξεταστικής Περιόδου (Σάββατο)

 

28 Ιουλίου 2023ΗμερομηνίαΑνακήρυξης Διπλωματούχων Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1η Σεπτεμβρίου 2023:  Έναρξη Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου (Παρασκευή)

28 Σεπτεμβρίου 2023: Λήξη Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου (Πέμπτη)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

02 Οκτωβρίου 2023: Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (Δευτέρα)

 

18 Οκτωβρίου 2023: Ημερομηνια ανακήρυξης Διπλωματούχων Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου