Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Erasmus

ΔΙ - ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2014-2021

Ακαδημαϊκός Συντονιστής: Αλέξανδρος Βαζάκας avazakas@arch.tuc.gr

ΧΩΡΑ

ΙΔΡΥΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

Κύκλος Σπουδών
(1ος=προπτυχιακός,
2ος=μεταπτυχιακός,
3ος=διδακτορικός)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ & ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ /ISCED

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑTECHNISCHE UNIVERSITAT BRAUNSCHWEIG21ος, 2ος, 3ος12 μήνεςΓερμανικά Β1 / Αγγλικά Β1Architecture 0731http://www.tu-braunschweig.deΣκουτέλης Νικόλαος
ΙΣΠΑΝΙΑUNIVERSIDAD DE SEVILLA
Escuela de Arquitectura
21ος10 μήνεςΑγγλικά Β2Architecture 0731www.internacional.us.es/Σκουτέλης Νικόλαος
ΙΣΠΑΝΙΑUNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (E TARRAGO01) School of Architecture21ος20 μήνεςΙσπανικά Β1/Καταλανικά Β1/Αγγλικά Β1073 Architecture and Constructionhttp://www.etsa.urv.cat/en_index/Παναγιώτα Καραμανέα
ΙΤΑΛΙΑPOLITECHNICO DI BARI (Ι BARI05)21ος10 μήνεςΙταλικά Β1Architecture and Construction / 0730

www.poliba.it

http://www.poliba.it/internazionale/incoming-students-mobility

http://www.poliba.it/it/didattica/didattica#

Σκουτέλης Νικόλαος
ΙΤΑΛΙΑSECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI (I NAPOLI09), Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale21ος, 3ος22 μήνεςΙταλικά & Αγγλικά Β1Architecture & Town Planning / 0731

www.unina2.it

www.architettura.unina2.it

Σκουτέλης Νικόλαος
ΙΤΑΛΙΑSAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA(I ROMA01), Dipartimento di Architettura e Dipartimiento di Architettura e Progetto21ος, 2ος6 μήνες(3 μήνες / φοιτητή)Ιταλικά Β2Architecture and Town Planning / 0731

www.architettura.uniroma1.it

www.architettura.uniroma1.it/erasmus

Τζομπανάκης, Σκουτέλης
ΙΤΑΛΙΑUNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA*
Department of
Architecture: (I FERRARA01) (υπό έγκριση)
11ος, 2ος6 μήνεςΙταλικά A2 –  Αγγλικά Β1Architecture and Construction / 0730  http://www.unife.it/studenti/internazionale/internazionaleΠαναγιώτα Καραμανέα
ΙΤΑΛΙΑUNIVERSITY OF SASSARI (I SASSARI 01), Facolta di Architettura 61ος36 μήνεςΙταλικά A2 & Αγγλικά Β1Architecture and Town Planning / 0731

https://en.uniss.it/about-uniss/welcome-guides/

guide-erasmus-students/%20before-you-get-here

Σκουτέλης Νικόλαος
ΙΤΑΛΙΑUNIVERSITA IUAV DI VENEZIA(I VENEZIA 02)41ος, 2ος, 3ος20 μήνεςΙταλικά Β2Architecture and Town Planning / 0731

www.iuav.it

https://iuav.esse3.cineca.it

http://www.iuav.it/English-Ve/Internatio/guidelines/index.htm

Σκουτέλης Νικόλαος
ΙΤΑΛΙΑUNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA* (υπό έγκριση)22ος12 μήνεςΑγγλικά / Ιταλικά Β1Building & Civil Engineering / 0732

https://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/erasmus/

english

International mobility Office (Erasmus students) : coopint@unige.it https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/

Coursessubjectstaughtinforeignlanguages1920.pdf

Διμέλλη Δέσποινα
ΚΥΠΡΟΣUNIVERSITY OF CYPRUS, Department of Civil & Environmental Engineering13ος5 μήνεςΕλληνικάBuilding & Civil Engineering / 0732https://www.ucy.ac.cy/el/Μαραβελάκη Παγώνα
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑTECNICO LISBOA (P LISBOA109)4Μόνο για φοιτητές από 4ο έτος και πάνω για να πρακολουθήσουν μαθήματα από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Tecnico Lisboa24 μήνεςΑγγλικά Β2Architecture & Town Planing / 0731

http://tecnico.ulisboa.pt/en/education/masters/

Προσφερόμενα μαθήματα https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/cursos/ma/curriculo

Σκουτέλης Νικόλαος
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑUNIVERSIDADE DE BEIRA INTERIOR (P COVILHA 01)41ος, 2ος20 μήνεςΑγγλικά Β1Architecture and Town Planning / 0731www.ubi.ptΣκουτέλης Νικόλαος
ΤΟΥΡΚΙΑMIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (TR ANAKARA04)21oς10 μήνεςΑγγλικά Β1Architecture/  0731www.metu.edu.tr
www.ico.metu.edu.tr
Σκουτέλης Νικόλαος