Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2011 - 2012

Κουρτούμη Χρυσούλα, Κωνσταντίνου Νικόλας

Θέμα: "Ένας Περιοδεύων Κόσμος. Καταγραφή της Κινητικής Κατάστασης των Μαθητών στα Πλαίσια μιας Πειραματικής Τάξης"
Επιβλέποντες: Σ. Γιαννούδης, Κ. Ουγγρίνης