Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2011 - 2012

Χριστακοπούλου Ισμήνη

Θέμα: "Μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού: Χώροι Έκφρασης – Έκθεσης – Κατοίκησης στο Παλαιό Νοσοκομείο Χανίων"
Επιβλέποντες: Α. Βαζάκας, Κ.Ουγγρίνης