Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2011 - 2012

Ντάφα Ευαγγελία

Θέμα: "Πρόταση διαμόρφωσης της Περιοχής των Τουρκοβουνίων Αθήνας ως Χώρου Υπερτοπικής Αναψυχής"
Επιβλέπων: Η. Γιαννίρης