Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2011 - 2012

Μπεκιαρίδης Ευάγγελος, Παπαδοπούλου Δέσποινα

Θέμα: "Σύστημα Προαστιακής Κατοίκησης"
Επιβλέπων: Δ. Τσακαλάκης