Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2011 - 2012

Βαλτάς Ξενοφών

Θέμα: "Κέντρο Μελετών Ελληνικής Ναυτιλίας στη Χώρα Άνδρου. Επανάχρηση, Μετατροπή και Προσθήκη Ξενοδοχείου Ξενία του Άρη Κωνσταντινίδη"
Επιβλέπουσα: Α. Κωτσάκη