Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2011 - 2012

Αθανασόπουλος Γεώργιος-Σπυρίδων

Θέμα: "Κρατική Ακαδημία Μουσικής:Ακόμη μία μελέτη για την περιοχή του Πνευματικού Κέντρου της Αθήνας"
Επιβλέπων: Δ. Τσακαλάκης