Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2011 - 2012

Μωραΐτη Φλώρα

Θέμα: "Πρόταση Πολεοδομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σαρωνίδας"
Επιβλέπων: Ε. Μαρμαράς