Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2011 - 2012

Φιλιπποπούλου Σταυρούλα

Θέμα: "Διαμόρφωση Τοπίου Μέσω Διαδρομών Σύνθεσης και Διάδρασης στη Δυτική Τάφρο "
Επιβλέποντες: Α. Βαρουδάκης, Κ. Ουγγρίνης