Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2011 - 2012

Αθαναηλίδη Παναγιώτα, Τομαρά Αύρα

Θέμα: "Αστικές γεννήτριες ενίσχυσης χωρικής εμπειρίας"
Επιβλέποντες: Σ. Γιαννούδης, Κ. Ουγγρίνης