Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2011 - 2012

Γκολογκίνα Έλλη

Θέμα: "Σύστημα Σχεδιαστικής Προσέγγισης Τόπων Ψυχαγωγίας στην Πόλη"
Επιβλέποντες: Κ. Ουγγρίνης, Α. Τζομπανάκης