Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2011 - 2012

Χαλκιαδάκη Μαριγιάννα

Θέμα: "Ανάπλαση Τμήματος του Οχυρωματικού Περίβολου της Πόλης του Ηρακλείου"
Επιβλέπoντες: Α. Τζομπανάκης, Α. Βαζάκας