Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2011 - 2012

Μπιμπίσης Αθανάσιος

Θέμα: "Επαναπροσδιορισμός της Σχέσης Δημοσίου Χώρου και Κατοικίας με αφορμή το Σχεδιασμό μιας «Σύγχρονης Αγοράς» στο Κέντρο των Σερρών"
Επιβλέπων: Δ. Τσακαλάκης