Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2011 - 2012

Βαλανίδου Αντιγόνη, Τσεβά Ελένη

Θέμα: "Επαναπροσδιορίζοντας το Όριο: Αστική Ανάπλαση στην Τάφρο της Αμμόχωστου"
Επιβλέπων: Α. Τζομπανάκης, Α. Βαζάκας