Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2011 - 2012

Χαΐρης Αθανάσιος

Θέμα: "Προς ένα πρότυπο συλλογικής κατοίκησης: Το οικοδομικό τετράγωνο - γειτονιά"
Επιβλέπων: Α. Βαζάκας