Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2015 - 2016

Κοντογεώργου Θεοδώρα

Θέμα: "Θαλάσσια πόλη"

Επιβλέπων: Κ. Ουγγρίνης