Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2015 - 2016

Χριστάκη Αγγελική

Θέμα: "Σχεδιασμός κεντρικών δημόσιων χώρων στον Αλικιανό και επανάχρηση Μετοχιού Ησυχάκη και αποθηκών Αγρέξ"

Επιβλέπων: Ν. Σκουτέλης